Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Svět lerků, anyků a menigů :  Audience u krále161

Na chvilku to vypadalo, že král upadl do spánku, když se najednou probral o mnoho živější, než ho doposud Čáryk viděl.

„Někdo,“ zašeptal a vyděšeně se rozhlížel kolem sebe, „se mi dostal do hlavy. Musím dělat všechno, co mi řekne, neumím se dlouhodobě bránit, musíš varovat Merdena…“ a znovu král odpadl. Jako kdyby nad ním převládla ona záhadná síla a král najednou vypadal ještě hůř než původně. Tváře, jako kdyby se snad propadli ještě hlouběji, stará kůže jako kdyby ještě povolila a oči se ještě víc zastřely.

„Králi?“ Čáryk se ho snažil dovolat, snažil se ho vzbudit, ale neměl šanci. Opřel se do židle a chvilku ho sledoval, vypadal tak klidně a mírumilovně, jako kdyby ho nic netrápilo.

Nakonec se rozhodl pro něco, co mu až do teď nikdy nepřišlo na mysl. Podívat se do královy hlavy, na jeho myšlenky a zjistit, jestli by mohla být pravda to, co říká.

Pomalu, velmi opatrně vyslal myšlenku do královy hlavy, ale ta se odrazila, jako kdyby hodil hrách na zeď.

„Zajímavé,“ pronesl do ticha a zamračil se. Nikdy by ho nenapadlo, že by se někdo mohl odvážit vlézt do hlavy krále, byl za to okamžitý trest smrti, ale tenhle čaroděj, ať už to byl kdokoli, se vyznal.

Zvedl se k odchodu, když ho Pasonův hlas zastavil.

„Čáryku?“

„Ano a králi?“ nepatrně se uklonil, aby dal najevo svou úctu.

„Ještě mi řekni o tom chlapci, kterého učíš.“

Přikývl. „Říkám mu Ajax. Je to teprve nováček, ale zdá se, že od něj můžeme čekat velké věci.“

„Jak velké?“

Čaroděj nad tím chvilku uvažoval. „To nevím, ale až něco udělá, rozhodně se o tom dozvíme.“

Pason ho chvilku sledoval, než ze sebe namáhavě dostal. „O té naší věci jsi mu říkal?“

„Ne pane, dal jsem slib.“

Přikývl. „Dobře, ať to tak zůstane.“

„Jistě, samozřejmě,“ uklonil se a odešel a byl rád že se může nadechnout čistého vzduchu, nebo aspoň tak čistého, jak dovoloval systém potrubí se vzduchem.

 


Komentáře k textu