Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Upíři pro Emu :  Linda7

Linda

„Ahoj, vás ještě neznám,“ usmál se Felix, když dorazil k naší lavici po třetí hodině. Přestávku před tím se seznamoval s hloučkem, který ho obklopil, nebo spíš uvěznil, u lavice, a ptali se ho na nejhorší věci na světě, jako kde bydlel, jak se mu líbí v Praze, jestli má holku, jestli má bratra a jak starého a podobně. Byla jsem otrávená za něj a tak jsem se rozhodla, že bude dost času si s naším novým malým objevem promluvit později, pokud o to projeví zájem.

Ovšem, že to bude tak brzy, to jsem nečekala.

„Jsem Alice,“ hned se s ním dala do řeči a pohodila svými zlatými vlasy. Taktně kývl, i když bylo nad slunce jasnější, že si jí pamatuje, že se mu už představovala před tím.

„Hanka,“ oznámila mu mdle spolusedící Alice, která seděla před Miriam. Teď se usmál o poznání víc, „jsem rád, že tě poznávám. Slyšel jsem, že jsi dobrá přes chemii, myslím, že s tebou hodlám lépe poznat, abych nepropadl.“

Nejistě se usmála. „Zas tak dobrá nejsem, kdo to říkal?“

Alici se očividně nelíbilo, že je přehlížená a tak hned vyhrkla, že má jedničku z češtiny, ale Felix si jí nevšímal a podíval se k nám.

„Linda a nejsem dobrá v žádném ohledu.“ Představila jsem se sebekriticky.

„To bych netvrdil. Myslím, že máš v sobě skryté schopnosti.“

Přimhouřila jsem oči, protože se na mě díval, tak jako by to věděl. A to nebylo možné. Své schopnosti jsem nepoužívala…prak­ticky nikdy, jen jsem je ovládla a pevně jsem je uzavřela někde hluboko v sobě.

Když se ode mě odtrhl pohledem, otočil se na Miriam. „A ty?“

V očích se jí zablesklo, „Miriam a ty? Odkud že jsi říkal, že jsi?“

Obdařil jí úsměvem odhalující všechny bílé zuby. „Z Liberce, znáš to tam?“

„Vlastně ani ne,“ zavrtěla hlavou a mě neuniklo, že má v hlase napětí.

„Škoda, je to hezké město.“

„Jednou jsem tam byla v aquaparku,“ nabídla se Alice, „fakt dobrý.“

Felix se na ní otočil. „Jo, aquapark.“ Pak se vydal nazpátek do své lavice a ještě se na nás přes rameno otočil. Bylo to dost divný.


Komentáře k textu