Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Smrt :  Smrt5

„Výborně. Repliku, předstup.“

Bledý kluk, co vypadal, že meč ani nezvedne, vystoupil. Měl černé vlasy, které mu padaly do očí, jeho tenké bezbarvé rty tvořily nepěknou linku.

„Uvidíme, jak se budeš tvářit za chvilku,“ procedila skrz zuby Ellin a odstoupila trochu víc do prostoru.

Nemohla se dočkat, až se jejich meče střetnou a ona ucítí ten báječný pocit po celém těle.

„Můžete začít,“ prohlásil celkem zbytečně Milkor.

Chvilku stáli jen tak proti sobě. Replik neútočil, protože se bál, jestli to není nějaká legrace, něco co by mohl pokazit. A nechtěl ublížit ženě svého učitele. To by se mu mohlo pěkně vymstít.

Ellin nasadila připitomělý výraz a zeptala se nejdříve Milkora: „Drahoušku, komu fandíš?“

„Tobě samozřejmě,“ odpověděl pobaveně.

„A myslíš, že někdy zaútočí? Cos ho prosím tě učil? Kdyby mu šlo o život, už by byl mrtvý.“

„Máš pravdu, jestli nezaútočí do tří vteřin, asi ho propustím. Proč se s ním namáhat, když se zalekne někoho, jako jsi ty, lásko.“ Pokračoval konverzačním tónem.

Ellin ho chtěla zpražit pohledem, ale kluk zaútočil.

Dívala se na dráhu jeho meče, jak k ní neohrabaně letí. Lehce uskočila.

„Hlavně mi netvrď, že je to jeden z tvých nejlepších žáků,“ provokovala dál.

„Na svoji obhajobu mohu jen říci, že mám i lepší studenty.“

Replik se zmateně podíval na Milkora. „To nebyl vtip?“

„Ne, směju se snad?“

„Ne, ale….“ nemohl to správně zformovat, „… ale ona je žena!“ vykřikl.

Ellin si dala ruce v bok a svým výrazem říkala: „Vidíš?!“

„A co jako, že je žena?“

„No já jen….“ pokračoval dál zmateně, „ženy se nám v boji přeci nevyrovnají.“

„V tom případě to bude lehký souboj,“ namítl klidně Milkor. „Ona chtěla bojovat, tys ji urazil, tak jí dokaž, že jsi měl pravdu.“

„A když ji zraním?“ zeptal se ještě nejistě.

Muž se pobaveně ušklíbl. „Myslím, že to přežije. Má tuhý kořínek.“

Ellin našpulila rty, ale nic neřekla. Věděla, že je na její straně.

„Tak začneme?“ zeptala se nevinně. „Milkore, ukážeš mi prosím, jak se to správně drží?“ a mávala mečem v různých nemožných polohách.


Komentáře k textu