Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Smrt :  Smrt4

Dívala se mu do očí a přemýšlela. Jistě, byla to přehnaná reakce, ale tohle o ni říkat neměli, ať udělala cokoliv. Prostě se takové věci neříkají. Jak se tak na sebe dívali, ani jeden si nevšiml, že se skupinka sedmi lidí přiblížila.

„Copak, někdo si na nás vzal meč?“ posmívali se jí.

Ellin se zalily oči slzami.

„Vidíš,“ zašeptala. „Copak to nechápeš!“ vyčítala mu i přes to, že moc dobře věděla, že to chápe. Pořád to omílali dokolečka, to že on má svoje žáky a že ona nemá nic.

„Proč ji na nás nepustíte?“ volali sebevědomí mladíci.

Milkor se začal smát jako pomatený.

Ellin se zasmála.

Byla to taková úleva, v jakou dnes ani nedoufala. Ani ve snu je nenapadlo, že by taková chudinka, za jakou ji mají, uměla bojovat. Přesně po tomhle se jí stýskalo. Po tom, jak všem vždycky vytřela zrak.

Když se Milkor vynasmál, napřímil se a prohlásil: „Mám nápad. Přeskočíme dnes nějaká cvičení a dáme se rovnou do boje.“

Zmateně svraštily čela.

„Bude to boj o čest. Kdo do toho půjde?“

Po krátkém zaváhání se všichni přihlásili.

„Výborně. Když vyhrajete, nic se nezmění, vy si i nadále necháte své scestné názory a přehnané sebevědomí. Když prohrajete, už se se mnou, ani s mojí ženou nebudete bavit jako doposud. Budete uctiví, poslechnete mne na slovo, vše do puntíku splníte. Nějaké otázky?“

Dívali se jeden na druhého. „A to budeme bojovat s vámi, pane?“ zeptal se někdo nejistě.

„Ne,“ řekl tvrdě.

Na jejich tváři se objevila úleva.

„S ní,“ a ukázal prstem na Ellin, která se ledabyle opírala o zeď hradu. Měla zavřené oči a velmi živě si představovala, jak se teď tváří. Když je otevřela, zjistila, že ještě měla velmi nedostačující fantazii.

„Pravidla jsou jasné. Kdo zasáhne více jak pětkrát z deseti střetů, vyhrál.“

Svraštily čela a pak všichni ucouvli.

„Kdo jde první?“ nemilosrdně pokračoval Milkor.

„Nikdo?“

Otočil se na Ellin, které se po tak dlouhé době vrátila jiskra do oka. „Máš nějaké speciální přání?“

„Chtěla bych první souboj s tím, co řekl, že se chovám nevhodně.“ Prohlásila klidně.


Komentáře k textu