Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Smrt :  Smrt28

Serfix se konečně zvedl a snažil se pomoci svému učiteli, ale jeho rány byly, jako by zvíře jen pošimraly.

Anna mezitím zachránila Kantyra a odlákala šelmu od nich.

Jenže tak trochu předpokládala, že jí alespoň Kantyr pomůže, jenže jak se zdálo, on to pochopil jinak. Vzal nohy na ramena, popadl Poklima za ruku a běželi jako o život do lesa.

„Vraťte se!“ volala na ně.

Neposlechli.

Zatímco ona couvala a přemýšlela, jak by se dal zabít bez jejích schopností, podívala se koutkem oka na druhou dvojici.

Milkor vypadal unaveně, ale pořád bojoval, zatímco Serfix se opíral o strom a tisknul si ránu levé paži. Díval se jen na Milkora, jí si nevšímal.

To byla dobrá zpráva, dokud jí nedošlo, že nemůže porazit terinda dříve, než její muž. Bude muset šelmu jen zabavit a počkat, až Milkor dobojuje a zachrání. Kdyby tak padl do bezvědomí.

Udělala otočku a zranila zvířeti tlapu.

„Ellin, přestaň dělat fóry! Já už to dlouho nevydržím!“ křikl na ni Milkor.

Ellin se zastavila a podívala se na svého muže. Až teď si všimla, že má zboku krvavou skvrnu. A ta se pořád zvětšovala.

„Promiň,“ řekla pokorně.

Naposledy se podívala do lesa a pak na Serfixe. Jistě, teď ji sledoval. Tak využije jen nadnášení.

Zhluboka se nadechla a pokrčila se v kolenou. Prsty semkla pevněji kolem rukojeti a vyskočila v okamžiku, kdy se na ni zvíře rozhodlo zaútočit.

Ve vzduchu se lehce otočila a dosedla na hřbet hnědé šelmy.

Serfix obdivně hvízdl, ale Anna to ignorovala. Musela se strašně soustředit. Už rok nedělala nic, co by se tomu alespoň trochu podobalo. Měla napnutý každý sval ve svém těle a zrychleně dýchala.

Opatrně zvedla svůj meč a bodla přímo do zátylku.

Zvíře zaskučelo a svalilo se na bok, čímž Annu shodilo. Rychle nadskočila a sekla ještě jednou, tentokrát do odhaleného břicha.

Potom už se zvíře nezvedlo.

Anna celá zpocená popoběhla k druhé šelmě, kde Milkor už jen stěží držel meč.


Komentáře k textu