Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Smrt :  Smrt27

Milkor pomalu obešel strom z vnější strany od terindů a dostal se za ně. Šelmy o něm věděly, ale správně si spočítali, že tři jsou lepší kořist, než jeden. Milkor naznačoval Poklimovi, aby se pohnul, že už nemá čas. Stačilo by, aby šelma skočila a bylo by po něm, aniž by kdokoliv mohl udělat cokoliv.

Jenže malý vyhublý mladík se pořád nehýbal. Jen pozoroval šelmu, jak se přibližuje, svého učitele úplně ignoroval.

„Teď!“ vykřikla Anna, aniž by věděla, co tím způsobí. Bylo to, jako by odstartovala lavinu.

Milkor se Serfixem se rozběhli proti šelmě, každý z jedné strany. Oba měli bojové výrazy v tvářích, cítili nebezpečí. Serfix sekl po čumáku.

Terind se po něm ohnal, ale Milkor ho zasáhl do pravého boku, přesně mezi žebra.

Zvíře zaskučelo.

Napjalo všechny svaly a vrhlo se po Poklimovi, kterého mezitím strkal Kantyr, blíž k sobě, za nejbližší strom.

Jenže tentokrát jim nemohli pomoci, jelikož zaútočila i druhá šelma.

Serfix uklouzl. S nešťastným výrazem v očích se snažil najít svůj meč, který mu vylétl z ruky. Šelma se nebezpečně blížila. Anna to viděla jako ve snu.

Dlouhé zuby, koukající z tlamy plné bílé pěny, jak jsou jen pár centimetrů od břicha nešťastného Serfixe.

„Milkore, dělej!“ křikla a svůj zrak stočila na dvojici vystrašených žáků. Jeden z nich mával mečem, jako by ho ani neuměl držet, ale alespoň se snažil. Za to ten druhý se nepohnul, i když přeci jen nějaká změna proběhla na tváři Poklima. Už nebyla bílá jako stěna, ale byla zelená, skoro se zdálo, že bude každou chvilku zvracet.

Milkor byl v beznadějné situaci. Nevěděl, kam dřív skočit.

Anna se musela rozhodnout. Ano, musí jim pomoci, ale nesmí je zachránit úplně, jako Ferwika. Jeden pomstychtivý synáček jí úplně stačil.

„Vezmu si ty dva,“ oznámila, když běžela k Poklimovi a Kantyrovi.

„Dobře,“ odpověděl a vrhl se na terinda. Bylo to v poslední vteřině.

Sekl. Zvíře uskočilo, ale vrhlo se na Milkora se zuřivostí, kterou zvíře doposud nepředvedlo.

Šelma skočila.

Milkor uhnul za strom.


Komentáře k textu