Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Smrt :  Smrt13

Druhý den už to bylo lepší a Anna chodila po hradě jako ve snách. Na nic se nemohla soustředit, nemohla se dočkat, až odsud odejde. Jediné, co ji tady tak dlouho drželo v nečinnosti, byl Milkor. Bude těžké ho opustit, třeba jen na chvilku.

Najednou venku uslyšela dusot kopyt. Na okamžik ji napadlo, že by to mohl být Replik, ale pak se napomenula, že je to nesmysl.

Vyběhla na nádvoří, kde právě černý muž sesedal z černého koně. Vypadalo to docela efektně, ale Annu to nemohlo zaskočit. Popošla ke skupince žáků, aby byla v centru dění.

„Pan Milkor?“

„Ano,“ odpověděl klidně.

„Mohl bych s vámi mluvit, ehm, o samotě?“

„Jistě,“ souhlasil muž, ale když zahlédl pohled své ženy, namítl: „Ale půjde se mnou moje žena. Nemám před ní žádné tajnosti.“

„Budiž. Je to vaše věc.“ A změřil si Annu pohledem.

Milkor přikývl a odlepil se ze svého místa. Vedl neznámého cestujícího do jeho pracovny, která měla nejtlustější stěny a byla umístěna v jedné ze dvou kruhových věží. V místnosti byla dvě pohodlná křesla a židle, na kterou usedl Milkor, přičemž se zasunul za stůl.

Anna si sedla do křesla. Byla celá napjatá. Co jen může být? Kdo to je?

„Nesu vám vzkaz,“ oznámil jim muž, který si sedl do druhého křesla. Pohodlně se v něm usadil a dal si nohu přes nohu. Jeho výraz v tváři se zdál být škodolibý, skoro se Anně zdálo, že se jim vysmívá.

„Co je to za vzkaz?“ zeptal se Milkor věcně a lokty se opřel o starý masivní stůl.

„Máte tři dny na to, abyste zavřel své učení.“

„Co prosím?“ vykřikli manželé naráz.

„Slyšeli jste. Za tři dny sem přijde nový učitel, schopnější a povolanější.“

„Říká kdo?“ svraštil čelo Milkor.

„Král.“

„A kdo je ten nový učitel?“

„Do toho vám nic není. Vy odsud zmizte a nic se vám nestane.“

„A když ne?“

„Zemřete.“

„A když nás nedokážete zabít?“

Posel se rozesmál. „Paní, vaše odvaha je ohromující, ale nechte si ji na jindy.“

Anna ho probodávala pohledem. Sevřela opěradlo svého křesla a obrátila se na Milkora, který měl v tváři neproniknutel­ný výraz.

„Proč mne chcete vyměnit?“


Komentáře k textu