Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Smrt :  Smrt100

Král naklonil hlavu.

„Co vám ukradla. Musím to vědět, jinak to nemá smysl. Co kdybych ji přivedla a ona to s sebou neměla?“

„Bude to mít u sebe.“

„Jste si jistý?“ podezřívavě se zeptala. Mračila se.

Na to král už nemínil odpovídat.

„Fajn, ale na to mne nepotřebujete. Zvládne to…“ zarazila se. „… třeba Qas´l.“ rozzářila se.

Král se znovu poškrábal na bradě. Jeden z mužů se mu naklonil k levému uchu a něco mu chvíli šuškal. Anna nerozuměla, co.

„Dobře, máš pravdu. Qas´l půjde s tebou.“

„Co?“ vyhrkla znovu. „Ale já to myslela…“

Opět pozvedl ruku, že pro něj toto téma končí.

Založila si ruce na prsou. „Proč to nezvládne jen on?“ nenechala se odradit.

„Protože Zitrin je jen jedna část tvého úkolu.“

Povzdechla si a čekala.

„Musíte najít Triweda a pak…“

Anna to nevydržela a opět panovníka přerušila: „Triweda? Proč? Co s tím má co dělat?“

„A pak,“ nenechal se vyvést z rovnováhy, „spojíš se s Perwidgema.“

Zalapala po dechu.

„Nějaké otázky?“ zeptal se klidně muž sedící na trůně.

Nadechovala se, ale on ji zarazil. „Výborně, můžete jít. Pokud vše dobře dopadne, odměníme se vám.“

„Ale já…“ zmateně koktala.

Král se zvedl a odešel z místnosti. Za ním šlo celé procesí.

Anna se rozpřáhla. „No to snad ne,“ zašeptala nevěřícně. Zitrin? Triwed? Perwidgi? A jak to má asi udělat?

Jeden muž vybočil ze zástupu. Došel k ní a prohlížel si ji. Pak jí klidně přetlumočil vzkaz od krále: „Pokud z nějakého důvodu neuspějete, zabijeme Milkora, Gitrin a Sirqela. Na vás sice nemůžeme, ale i tak to nebude moc příjemné.“ Pak odešel.

Svěsila ramena. No bezva.

„A ta Zitrin, tu mám dovést sem?“

Muž se zastavil. „Ne, to co má u sebe, budete potřebovat.“ Pak se nehezky ušklíbl. Zdálo se, že je potěšen její bezvýchodnou situací.

Měla sto chutí po něm skočit a hodně mu ublížit.

Něčí ruka jí spočinula na rameni. Nemusela být jasnovidec, aby věděla, komu patří.

„Aspoň někdo z nás je nadšený,“ poznamenala a otočila se na podpatku.

„Je to pro mě čest.“ Přikývl a cupital přímo za ní.


Komentáře k textu