Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Prázdný trůn :  Král odchází8

Poškrábal se na tváři a vypadalo to, že přemýšlí. Jenže pak vyšel jeho otec a on odběhl, aniž by cokoli stačil říct.

„Hej kluku!“ křikla a on se v běhu otočil.

Hodila mu měděnou minci a on jí lehce chytil a vítězně se zazubil. Přidal se k vysokému zarostlému muži, který nesl velkou kýtu. Skákal kolem něj, jako žebrající pes, jeho otec se smál a odstrkoval ho.

Alika se otočila a vydala se do méně nápadné uličky, kde měla klid, aby si přečetla pokyn, na který čekala. I když věděla, co bude její úkol. Otec to odhadl dobře. Jen nevěděla, co bude její odměna.

List přečetla několikrát a pak ho zmačkala do kuličky. Vztekle ho hodila do stoky a chtěla se vrátit domů, když jí někdo zachytil za ruku.

Vůbec si ho před tím nevšimla.

Už se připravovala, že ho zakousne, ale jeho nůž na jejím krku jí překazil úplnou transformaci a na částečnou bylo dost času vždycky.

Kapička krve jí stékala po krku a ona nevěděla, kdo je její protivník. Mohla by se pokusit ho alespoň rozpárat, ale když si někdo dal takovou práci, počká si na to, co jí chce.

Pravděpodobně si uvědomil to samé, že pokud ještě žije, vyslechne ho.

Otočila se na něj a poznala muže, který dříve sloužil jako palácová stráž, pravděpodobně stále ještě sloužil. Ani se nesnažil zakrýt jeho hodnost poddůstojníka.

„Mám pro vás vzkaz od mého velitele.“

Přikývla a vyčkávala.

„Najděte toho draka a doveďte ho živého. Připraveného na souboj.“

Zamrkala. „Co prosím? Proč by to někdo z paláce chtěl?“

„Pokud se vám to povede, odměna v podobě velitele palácové ochranky vás nemine. K tomu štědrý důchod pro rodiče a zapomenutí vašeho prohřešku.“

„Když ho přivedu, pak bude králem právě on, to snad musí být jasné úplně každému, ne? Takže ten kdo to slibuje, pravděpodobně nebude mít žádnou moc a pro mě nebude žádná odměna.“

Muž se na ní podíval zpříma. Měl temně zelené oči.

„Pokud se vám to nepovede, osobně se postará, abyste trpěla vy i vaše rodina.“


Komentáře k textu