Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Prázdný trůn :  Zbabělci365

Zamrkal na Em. „Všechno bylo zbytečné, Alika je mrtvá.“

Em znovu vyjekla, kupodivu jí neděsil tak jak si myslela, ale smrt přítelkyně, ať se k ní zachovala jakkoli, jí rozesmutnila.

Wiliem se rozhlédl po spáleništi a pak si nejistě sáhl na krk. „Proč nejsem mrtvý?“

Em se zasmála lehkým smíchem. „To nám řekni ty.“

Zamračil se, ale už neměl, co by řekl. Pelzina právě dorazila a on se zamračil. Kývl směrem k ní.

„To ona.“

Lorán vstal a zahradil Pelzině cestu.

„Do vězení s nimi! Se všemi!“ zavřískala, ale moc dobře věděla, že prohrála.

„Do vězení s ní!“ odpověděl Lorán a na to se několik mužů dalo do pohybu.

„Zradil vás!“ ječela a ustupovala. „Chtěla jsem vám pomoct, chtěla jsem pro vás jen dobro! Jsou to zrůdy, copak to nevidíte?!“

Dva muži jí chytili pod rameny. „Pane?“

Lorán se podíval na Em s Wiliemem, kteří právě vstali.

„Vsaďte jí do vězení!“ rozhodl jasně. „A zítra za úsvitu bude popravena.“

Lidé zajásali. Padli na kolena a volali slávu svému králi, jen Em s Wiliemem stáli mlčky.

„Postarám se o to,“ broukl Wiliem a než se stačila zeptat, jak to myslela, proměnil se v draka a okamžitě chňapl Pelzinu, která vřískala, jako by jí vraždili a vyletěl s ní k obloze.

Pustil jí u jejího loveckého zámku.

„Chci, abys trpěla. Chci, aby ses bála každé noci, kdy budeš ještě dýchat. Chci, abych se stal tvojí noční můrou. Chci, abys pochopila, jak moc jsi mi ublížila.“ Na to odešel a posléze odletěl do oblak.

Pelzina tam stála a dívala se na tečku, která prakticky hned zmizela.

Už to nikdy nebyla princezna, jakou znávali. Na nikoho nekřičela, z pokoje prakticky nevycházela a když promluvila, byli to spíš jen výkřiky.Když konečně přišel, bylo to vykoupení pro všechny.   


Komentáře k textu