Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Prázdný trůn :  Závan minulosti127

Protočila oči v sloup. „Jasně. Převlékla bych se muže a nikdo by mě nepoznal. To zrovna.“

„Třeba,“ přikývl Mils a vzal si plátek špeku, který právě přinesla děvečka z kuchyně. Do druhé ruky si vzal džbánek s pivem a nadšeně se na oba podíval.

„Jen si to představte, jak bys všem vytřela zrak, kdybys je všechny porazila a pak se zjistilo, že jsi žena. Byla by to paráda.“

„Zabili by mě. Byla by to ostuda celého království a nikdo by mě nebral vážně.“

„Neříkám, že bys vyhrála. Jen, že bys byla třeba třetí. Vzala bys prachy a byla bys pryč. Nikdo by se to nikdy nemusel dozvědět.“

„Určitě. Sněte dál,“ odmávla to a vzala si taky plátek.

„Ne vážně Em, co kdybys to zkusila?“

Zvedla hlavu a probodla ho pohledem. Tohle teda od něj nečekala.

Mils odložil džbánek a otřel si hřbetem ruky tvář od piva. „Máš šanci, to ti teda říkám.“

Nasupeně se na něj obrátila. „Jasně. A zítra začnou padat prasata z nebe. A pozítří budou povodně. Ještě něco?“

Mils se pobaveně uchechtl. „Holka, měla by ses tomu přestat bránit.“

 „Já se ničemu nebráním, jen jsem realista, na rozdíl od vás,“ namítla rozzuřeně.

Erik se na ní pobouřeně podíval. „Ne, to my jsme realisti a ty máš jen strach.“

„Nemám strach.“ Vypálila okamžitě, až se trochu začervenala, jak to vehementně popřela.  Probodla pohledem právě přicházejíc muže, který na ně nadšeně mával. Když viděl, jak se tváří, trochu zaváhal.

„Něco jsem provedl?“ zeptal se, když si sedal a přelétl kamarády zmateným pohledem.

Chtěla mu odpovědět, ale Mils byl rychlejší. „Em si myslí, že by neměla v turnaji vůbec šanci.“

Limb se na ní překvapeně podíval. „Em? Ta by jim všem ukázala, zač je toho loket.“

Praštila vztekle do stolu. „Co to s vámi je?“

„Na Em,“ pozvedl Limb svůj džbánek, „na ženu, která si nikdy nepřizná, jak moc je dobrá.“

Trochu prskala, ale přiťukla si se všemi.

„Nemyslíte to vážně.“


Komentáře k textu