Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Prázdný trůn :  Nabídka, co se neodmítá118

Terina se na něj dívala a snažila se, si utřídit všechny ty neposedné myšlenky. Felix jí sledoval upřeně, jako by čekal, až svůj vnitřní boj vyhraje.

A nejednou to bylo všechno pryč, Destr, který na ní ani nepromluvil a tolik jí ublížil a Felix, který se na ní díval jako na svatý obrázek a pomohl jí, když jí bylo nejhůř. Chytila Felixe za ruku a nadšeně jí sevřela. „Felixi, tolik jsi mi chyběl!“ vyhrkla a on se konečně usmál.

„Bože, jak jsi mi chyběl! Kolik minut jsem proseděla a nemohla jsem nic dělat, protože jsem myslela jen na tebe.“

„Och lásko!“ vzal jí pramen vlasů z tváře a při té příležitosti prsty přejel po hraně obličeje až k bradě. Její oči zářily, vypadala přímo božsky.

Zatahal jí za ruku. „Pojď, chci ti něco ukázat.“

Táhl jí do zimní zahrady, kde nikdo kromě nich nebyl. Vonělo to tam po růžích a ostatních květech a on jednu z červených utrhl a podal ji jí. Připadala si jako v pohádce, kterou jí maminka četla před spaním.

A najednou před ní klečel na jednom koleni a ona se neubránila přidušenému výkřiku.


Komentáře k textu