Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Sen :  Sen93

Sirqel se na ni usmál. „A dokázala bys potlačit ty svoje schopnosti, alespoň když se mnou budeš šermovat?“

Anna přikývla a v duchu se usmívala. Třeba je mu taky víc než sympatická. Pak se ale napomenula, že myslí na nesmysly.

„Tak já to s tebou zkusím,“ řekl rozhodně. „Ale žádné podfuky, je to jasné?“

Dívka svítila jako sluníčko. Přijala podávanou ruku a zvedla se. „Dojdu pro meče.“

„Ne počkej. Byla bych raději, kdybychom bojovali s dřevěnými meči, kdyby ti to nevadilo.“

„Proč ne, když nějaké seženeš?“

Anna se začervenala a vzala jednu silnější větev. Během minuty se proměnila v krásný meč. Pak vzala druhou větev a své umění zopakovala.

Jednu zbraň mu hodila se slovy: „Nic neříkej.“

Sirqel rezignoval a připravil se do výchozího postoje. Anna zjistila, že je to mnohem těžší bez jejích schopností a to prostě jen z toho důvodu, že je nemá. Před tím, je neuměla využít, ale připadala si silnější, pružnější, sebevědomější.

Nyní pořád padala, nestačila vykrývat údery, které jí muž zasazoval, nedokázala včas reagovat. Po hodině byla úplně mrtvá a muž vypadal, jako by nic nedělal.

„Musím si odechnout,“ řekla zoufale a složila se vedle příbytku. Sirqel jí podal vodu a ona se lačně napila.

„Tak co, nic moc, viď?“ zeptala se, když se její tep trochu uklidnil.

„Po pravdě řečeno, jsi někde pod průměrem. Kdyby mi šlo o život, jistě bys nepřežila.“

„Hm,“ povzdechla si smutně. „Myslela jsem si to.“

„Ale nic si z toho nedělej, takhle začíná každý.“ Povzbudivě se na ni usmál a sedl si vedle ní.

Úsměv mu opětovala. „Jsem moc ráda, že to pro mne děláš, moc to pro mne znamená,“ v ruce ledabyle žmoulala malý kamínek. Úplně ji znejistělo, že ať dělá co dělá, nedokáže ho pořádně zahřát.

„Myslím, že za to, žes mi zachránila život, bych pro tebe měl udělat daleko víc,“ jeho tmavé oči ji přímo hypnotizovaly, ale ona neunesla jeho pohled, a tak zamyšleně sledovala šedý kousek skály. „To nestálo za řeč. Udělal by to každý.“

Poposedl si blíž k ní a lehce ji vzal za bradu. „Moc to pro mne znamenalo.“


Komentáře k textu