Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Sen :  Sen7

Rychle vstala, ale okamžitě se musela zase posadit. Snad každý sval v těle ji bolel, ale to by nebylo to nejhorší. Chodidla měla v jednom ohni. Ranky, co se jí stačily za noc trochu zahojit, nyní bolestně popraskaly, byla celá zesláblá z toho, že už den neměla nic k jídlu, ale nechtěla fňukat.

Hodila na něj zlostný pohled a pokusila se znovu vstát a jen dobrým sebeovládání nevykřikla bolestí. Pomalu udělala pár kroků, aby si zvykla na bolest.

„Můžeme vyrazit.“ Řekla tak nahlas, jak jí to bolest dovolovala, a znovu zaťala zuby.

Překvapeně se na ni podíval. „To si vážně myslíš, že tě nechám umřít hned druhý den po našem seznámením, a to tak potupnou smrtí, jako je zánět nohou?“

Oči měla plné slz. Bezmocně se sesunula k zemi. „Tak proč jste mne nechal jít takovou dálku bez bot? Věděl jste, jak budou vypadat!“ vykřikla hněvivě a pokusila se kapesníkem zastavit krvácení.

„Chtěl jsem zkusit, jestli…“ větu nechal nedořečenou.

„Jestli co?“ rozčileně vykřikla. „Jestli se nenaučím létat?!“ zeptala se skoro hystericky.

Chvilku se na ni díval, jako by jí chtěl přečíst myšlenky. „To je jedno,teď mi ukaž ty tvoje nohy, něco s tím vyvedu.“

„Ne, dokud mi neřeknete, co jste na mně testoval.“

„Jak myslíš.“ Natáhl z dýmky voňavý tabák. „Vydáme se na cestu. Třeba se ti to nezanítí.“

Anna nevěřila vlastním uším. Třeba se mi to nezanítí? Chtěla mu připomenout, že ještě včera pro něj byla důležitá, ale on už byl moc daleko.

Vztekle bouchla rukou do země. A pak znovu. Trochu se jí ulevilo, ale poranila si zápěstí, když se jí do něj jedna z větviček zabodla.

„Au!“ vykřikla zoufale a doufala, že se alespoň otočí, ale on si dál vykračoval po pěšince. Byla vzteky bez sebe a v tu chvíli ho nenáviděla, jako nikoho před tím.

S vypětím všech sil se postavila na rozbolavělé nohy a jala se ho následovat.

Bolelo to jako sto čertů. Každým krokem, jako by se do ní zarývalo tisíce jehliček.

„Kdyby tak existoval jiný způsob, jak se tam dostat!“ povzdechla si odevzdaně.


Komentáře k textu