Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Sen :  Sen3

Seděla proti němu a bála se na něj i podívat, aby ho nerozčílila, ale on se zdál úplně klidný. Vypadalo to, že na něco čeká.

Neklidně si poposedla, celá tahle situace jí vháněla mráz po zádech.

„Takže?“ zeptal se a podíval se přímo na ni.

„Takže co?“zeptala se opatrně s nešťastným výrazem ve tváři.

„Staneš se mým žákem?“

„A co bych z toho měla?“

„Nezemřela bys,“ řekl zle a pak dodal, „nebo alespoň ne hned.“

„To vypadá, že moc na výběr nemám.“

Odfoukl hustý dým z úst, pak se postavil tak rychle, že si toho sotva všimla. Meč si připnul k pasu. „Tudíž vyrážíme. Máme v celku naspěch.“

Užasle zamrkala. „A kam?“ pomalu se začala zvedat. Když si uvědomila, že má na nohou lodičky na podpatku, musela se usmát. Na té bahenní cestě se jí půjde excelentně.

On si jí však nevšímal, vyrazil po cestě, která vedla přes les, kamsi do neznáma.

Váhala, zda ho má poslechnout a jít za ním nebo se otočit a běžet na druhou stranu. Třeba bude mít štěstí a někoho potká, někoho kdo jí pomůže vrátit se domů. Jenže, chce se vůbec vrátit domů?

Nešťastně se podívala na vzdalujícího se muže a rozběhla se za ní. Po pár metrech odhodila střevíčky do houští.

Když ho dohnala, ani se na ni nepodíval a řekl: „Ve vesnici ti koupím nějaké boty a něco na sebe. Takhle bys budila zbytečnou pozornost.“

„V jaké vesnici? Jak je odsud daleko?“ ptala se dychtivě.

Ale on nereagoval, nechtěl se s ní bavit, protože musel být ve střehu. Cítil že se něco blíží.

Všimla si, že si položil ruku na jílec meče, a tak přidala do kroku. Věděla, že je úplně bezbranná, netušila kde je, s kým je, ale co věděla jistě,  bylo to, že kdyby tady zůstala sama, nepřežije do druhého dne.

Šli lesem v naprostém tichu. Všechny její pokusy s ním navázat kontakt vyšly do ztracena, a tak to po chvilce vzdala. Bylo to, jako by se snažila mluvit se stromem. Najednou se něco ozvalo z lesa.

Nejdříve si myslela, že je to jen nějaké zvířátko, ale když spatřila, jak se její průvodce přikrčil, začala se bát. Asi to zvířátko bude trochu nebezpečné, blesklo jí hlavou.


Komentáře k textu