Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Sen :  Sen212

„Jak jsi věděl, že je to kníže?“ vyhrkla Anna, dřív než si mohla domyslet důsledky.

„To ví přeci každý.“

„Samozřejmě,“ zrozpačitěla.

Milkor pozdvihl obočí, ale otázku evidentně spolknul. Anna mu byla vděčná.

Dita zacloumala Annou. „A co já?“

„To jste s ní byl celou dobu?“ zeptal se obdivně Milkor Ferwika. „To muselo být strašné.“

„Ha, ha ha,“ zpražila ho pohledem blondýnka.

Anna se zasmála a Ferwik přikývl. „Mlčela, nebylo jí zrovna do smíchu, jak vám jistě nemusím vysvětlovat. To jen v přítomnosti Ellin se chová takhle.“

Dita zrudla. „To není pravda,“ zapírala. „Proč bych to dělala?“

„No, co třeba proto, abys přede mnou neztratila tvář?“ navrhla Anna.

„Vtipný,“ odsekla vzpurně.

„Když myslíš,“ otočila se Anna. „Půjdeme?“

Muži s Gitrin přikývli a Dita ani na okamžik nezaváhala. Nehodlala tam zůstat sama.

„Jak jste říkal, že se jmenujete?“ zeptal se Ferwik.

„Ehm, Milkor,“ zamumlal.

„Ten Milkor?“ zeptal se překvapeně šlechtic a Anna našpicovala uši.

„Víte…“ neznačil. „Jistě, nebojte se,“ mrknul na něj spiklenecky Ferwik.

„O co tady jde?“ zeptala se zájmem Anna.

„Ále, taková prkotina.“ Ale když Milkor zrudnul, nezdálo se, že by to byla prkotina.

„Jasně,“ procedila skrz zuby.

„Pochopil jsem správně, že jste se vzali?“ pokračoval dál Ferwik a Anna i Milkor si nepřáli nic jiného, než aby mlčel.

„Hm,“ broukl.

„A…“

„Nemůžeme se bavit o něčem jiném?“ přerušil ho rychle novopečený ženich.

„A víš, že mne to právě začalo zajímat?“ usmála se Anna.

Milkor se na ni podíval. „A víš, že by mne toho taky hodně zajímalo?“

„Zeptejte se na co chcete a já vám všechno povím!“ vyhrkla nadšeně Dita.

Anna si jen povzdechla. „Neposlouchej ji, nic o mně neví. To jiné téma nebyl tak špatný nápad.“

„Neříkala si, že je to tvoje kamarádka od dětství?“

„Lhala jsem,“ řekla bez mrknutí oka.

Rytíř vytřeštil oči. „A v čem dalším jsi ještě lhala?“ dorážel na ni.


Komentáře k textu