Anlia - Fantasy povídky na FB

Anlia.cz

Moje výtvory

Obsah Sen :  Sen1

 

Seděla na zídce a kopala nohama. Čekala a doufala, že nakonec přeci jen přijde, ale vzhledem k tomu, že už na něj čekala přes hodinu, přestávala v to věřit.

Najednou se setmělo. Vyděsilo ji to. Rychle slezla a rozběhla se směrem k domovu. Zrychleně dýchala. Za sebou slyšela kroky. Chtěla křičet, ale něco nebo někdo jí v tom bránil. Běžela, seč jí síly stačily. Dohánělo ji to. Bála se otočit. Bolestně ji píchalo v boku a těžko se nadechovala. Jazyk se jí lepil na patro.

Nechtěla, ale musela zpomalit. Bylo to přímo za ní. Zakopla. V posledním okamžiku se otočila a spatřila černý kouř, který ji celou pohltil. Na zemi po ní zůstal jen kus omítky, který se jí zachytil na sukni.

Když se probrala, do očí jí udeřilo prudké slunce. Zamrkala. Pokusila se posadit, ale z nějaké důvodu jí to nešlo, bolest však necítila. Záře světla byla tak oslepující, že nic neviděla. Nevěděla s kým je, kde je.

„Kde to jsem?“ zašeptala a skoro se lekla, že promluvila. Tak trochu očekávala, že jí to nebude dovoleno.

„V zemi jménem Rediovie.“

Zamžourala do sluníčka a snažila se najít někoho, kdo jí odpověděl. Stále nic nerozeznávala, jen docílila toho, že jí oči začaly pálit a celé se jí zalily slzami. Zavřela víčka.

„A jak jsem se sem dostala?“ snažila se logicky přemýšlet.

„Přinesli tě sem.“

„Proč?“ pokračovala zmateně.

„Protože tě potřebujeme.“

Zavrtěla hlavou. „Ne, to jste si mne asi s někým spletli. Nemám pro nikoho cenu. Nemám nikoho, komu by na mně záleželo.“ Prohlásila smutně, ale s naprostou jistotou. Chtěla si otřít slzy, které se jí draly z očí, ale ruce ji neposlouchaly.

Nezdálo se, že by na to ten druhý chtěl reagovat, a tak se zeptala: „Kdo jste?“

„Já jsem učitel.“ Pronesl vznešeně.

„Učitel čeho?“ čekala, že řekne literatury, dějepisu nebo něčeho podobného, a vlastně ji to ani moc nezajímalo. Rozhovor ji do značné míry uklidňoval. Necítila se tak osamělá. Všichni se do ní naváželi, nikdo ji nebral vážně, jen si z ní utahovali. Jediné k čemu byla dobrá, bylo psaní úkolů.

„Bojového umění.“


Komentáře k textu